MEŽIZSTRĀDE

PĒRKAM MEŽUS UN CIRSMAS

APAUGUMA NOVĀKŠANA

 • Pērkam mežus un cirsmas visā Latvijā. Individuāla pieeja katram īpašumam. Meža pārdošana pieejama dažādos veidos – gan kā pilna meža un meža zemes pārdošana, gan kā cirsmu pārdošana. Ja vēlaties pārdot savu meža īpašumu vai cirsmu, sazinieties ar mums – zvanot uz +371 26569489 vai rakstot uz info@winterstyle.lv Piedāvāsim Jums izdevīgus īpašuma un cirsmu pārdošanas nosacījumus!

 

 • Piedāvājam bezmaksas* zemes attīrīšanu – aizaugušo platību attīrīšanu no kokiem un krūmājiem, paturot nozāģēto materiālu samaksas vietā

 • Attīrot zemi no kokiem un krūmiem, iespējams iegūt kvalitatīvu šķeldu (pie kvalitatīvas šķeldas iegūšanas, klients iegūst papildus samaksu)

 • Pēc krūmu attīrīšanas piedāvājam veikt lauka apstrādi ar pesticīdiem vai ar celmu frēzi, lai neaugtu koku atvases no celmiem

 • Iepērkam šķeldojamo materiālu krautuvēs pie  ceļa

 • Iepērkam krūmus uz lauka vai mežā (augošus)

 • Iepērkam un pārdodam šķeldu

Veicam pilnu darba ciklu:

 

 • nozāģējam nevēlamos krūmu apaugumus lauksaimniecības zemēs un meliorācijas grāvjos,
 • ar traktoriem pievedam zarus, veidojot krautnes ceļa malās,
 • šķeldojam un aizvedam zarus
 • darbus veicam kvalitatīvi un kārtīgi (veicam teritorijas sakopšanu pēc darbu beigšanas)

 *Pakalpojumu zemes attīrīšanu nevar nodrošināt bez maksas –  ja zāģēšanai paredzētie koki un krūmi ir salīdzinoši maz; teritorijā tie atrodas lielā attālumā; koki un krūmāji ir ļoti smalki, iegūtā šķelda nebūs kvalitatīva

 

PIEDĀVĀJAM PAPILDUS ŠĀDUS MEŽSAIMNIECĪBAS

PAKALPOJUMUS:

Meža zāģēšana un izvešana

Meža zāģēšanas un meža izvešanas pakalpojumi.

Atmežošana

Celmu izraušana, utilizācija, teritorijas sakopšana. No meža varam pārtaisīt par lauksaimniecības zemi.

 

Kopšanas cirtes

Kopšanas cirte – mežaudzes sastāva, paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai..Vispirms kopšanas cirtē izcērt kaitēkļu, slimību bojātos un citādi augšanā atpalikušos – zarainos, līkos – kokus ar dubultgalotnēm. Šie koki neizaugs kvalitatīvi un ar laiku tāpat ies bojā.

Cirsmu izstrāde

Cirsmas izstrāde sevī ietver:  koku nozāģēšanu; sortimentu izvešanu; cirsmas pievedceļu sakārtošanu.

Meža un cirsmu pārdošana

Nodrošinam meža īpašniekam cirsmas, vai meža īpašuma pārdošanu par visaugstāko tā brīža tirgus cenu.

Kailcirtes

Norobežotā cirsmā nocērt uzreiz visus kokus, izņemot dzīvotspējīgo paaugu un sēkliniekus (ja tādus atstāj). Pēc kailcirtes mežs tiek atjaunots mākslīgi (sējot vai stādot) vai dabiski.