MEŽIZSTRĀDE

PĒRKAM MEŽUS UN CIRSMAS

APAUGUMA NOVĀKŠANA

 • Pērkam mežus un cirsmas visā Latvijā. Individuāla pieeja katram īpašumam. Meža pārdošana pieejama dažādos veidos – gan kā pilna meža un meža zemes pārdošana, gan kā cirsmu pārdošana. Ja vēlaties pārdot savu meža īpašumu vai cirsmu, sazinieties ar mums – zvanot uz +371 26569489 vai rakstot uz info@winterstyle.lv Piedāvāsim Jums izdevīgus īpašuma un cirsmu pārdošanas nosacījumus!

 • Piedāvājam bezmaksas* zemes attīrīšanu – aizaugušo platību attīrīšanu no kokiem un krūmājiem, paturot nozāģēto materiālu samaksas vietā
 • Attīrot zemi no kokiem un krūmiem, iespējams iegūt kvalitatīvu šķeldu (pie kvalitatīvas šķeldas iegūšanas, klients iegūst papildus samaksu)

 • Pēc krūmu attīrīšanas piedāvājam veikt lauka apstrādi ar pesticīdiem vai ar celmu frēzi, lai neaugtu koku atvases no celmiem
 • Iepērkam šķeldojamo materiālu krautuvēs pie  ceļa
 • Iepērkam krūmus uz lauka vai mežā (augošus)
 • Iepērkam un pārdodam šķeldu

Veicam pilnu darba ciklu:

 

 • nozāģējam nevēlamos krūmu apaugumus lauksaimniecības zemēs un meliorācijas grāvjos,
 • ar traktoriem pievedam zarus, veidojot krautnes ceļa malās,
 • šķeldojam un aizvedam zarus
 • darbus veicam kvalitatīvi un kārtīgi (veicam teritorijas sakopšanu pēc darbu beigšanas)

 *Pakalpojumu zemes attīrīšanu nevar nodrošināt bez maksas –  ja zāģēšanai paredzētie koki un krūmi ir salīdzinoši maz; teritorijā tie atrodas lielā attālumā; koki un krūmāji ir ļoti smalki, iegūtā šķelda nebūs kvalitatīva

 

PIEDĀVĀJAM PAPILDUS ŠĀDUS MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMUS

Celmu frēzēšana

Celmu frēzēšana un teritorijas sakopšana. Frēzēšanas rezultātā no celma pāri paliek bedre un kaudze ar skaidām. No meža varam pārtaisīt par lauksaimniecības zemi.

Stādīšana

 • Stādīšana meža atjaunošanai – pareizi un kvalitatīvi veikta stādīšana ir droša meža atjaunošanas metode, kas koku stādiem garantē optimālus augšanas apstākļu.
 • Ziemassvētku eglīšu lauku ieveidošana un apsaimniekošana.

Jaunaudžu kopšana

Piedāvājam sakopt jaunaudzes . Gan dabiski, gan mākslīgi atjaunotās jaunaudzēs ir jāveic kopšana – jāveido nākotnes mežaudzes sastāvs un jāatbrīvo telpa perspektīvāko koku augšanai, izzāģējot nekvalitatīvos un augšanā atpa – likušos kokus. Jaunaudžu jeb sastāva kopšanai ir ļoti liela nozīme, lai izveidotu produktīvu un kvalitatīvu mežu.

Kopšanas cirtes

Kopšanas cirte – mežaudzes sastāva, paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai..Vispirms kopšanas cirtē izcērt kaitēkļu, slimību bojātos un citādi augšanā atpalikušos – zarainos, līkos – kokus ar dubultgalotnēm. Šie koki neizaugs kvalitatīvi un ar laiku tāpat ies bojā.

Kailcirtes

Norobežotā cirsmā nocērt uzreiz visus kokus, izņemot dzīvotspējīgo paaugu un sēkliniekus (ja tādus atstāj). Pēc kailcirtes mežs tiek atjaunots mākslīgi (sējot vai stādot) vai dabiski.

Cirsmu izstrāde

Cirsmas izstrāde sevī ietver:  koku nozāģēšanu; sortimentu izvešanu; cirsmas pievedceļu sakārtošanu.

Meža un cirsmu pārdošana

Nodrošinam meža īpašniekam cirsmas, vai meža īpašuma pārdošanu par visaugstāko tā brīža tirgus cenu.

Meža zāģēšana un izvešana

Meža zāģēšanas un meža izvešanas pakalpojumi.

Šķeldas un koksnes eksportēšana (ar kuģi)

Piedāvājam pilnu servisu – līdz ostai tiek nodrošināts sauszemes transports; kuģa uzkraušanu, nepieciešamo dokumentāciju u.c.

Meža īpašuma apsaimniekošana

Veicam aktīvu jūsu meža apsaimniekošanu, nodrošinot meža zemes perspektīvas ilgtermiņā. Apsaimniekojot meža īpašumu īpašnieks var iegūt stabilus ienākumus ar vērā ņemamu vērtības pieaugumu.

Meža apsaimniekošanas uzdevums ir veidot meža īpašumu kā paliekošu vērtību, veicinot meža fonda palielināšanos, saglabājot tā bioloģisko daudzveidību.